Ciepłe

Piastowski klucz do Pomorza

Celem projektu „Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego” jest zbadanie ważnego ośrodka kulturowego w Ciepłem na Pomorzu Wschodnim i poznanie jego roli w procesie włączania tego regionu do pierwszego państwa polskiego.

Krótko o naszym zespole

Prowadzimy multidyscyplinarne badania zmierzające do możliwie pełnego rozpoznania wyjątkowego miejsca na mapie Pomorza. Nasz zespół tworzą specjaliści różnych dziedzin. Duży nacisk kładziemy na rozwój młodych naukowców

Galeria zabytków

Previous slide
Next slide

Za badania odpowiada multidyscyplinarny zespół składający się z młodych badaczy powołany przez kierownika projektu. Naszą siedzibą jest Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt jest realizowany we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.