2023

 1.  29th EAA Annual M eeting in Belfast, Northern Ireland, 30 sierpnia – 2 września 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, TO BE OR NOT TO BE A CHRISTIAN? BURIAL AND STATUS IN 11-12TH C.POMERANIA w ramach sesji Early Christianity and Its Impact on Life during the Rise of the First East Central and Northern European Monarchies.

2. 74th International Sachsensymposium in Stavanger, Norway, 16-20 września 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, Weronika Bałdyga, THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT COMPLEX AT CIEPŁE: THE PIAST DYNASTY’S KEY TO EASTERN POMERANIA.

3. 74th International Sachsensymposium in Stavanger, Norway, 16-20 września 2023. Paweł Szczepanik, Sławomir Wadyl,TECHNOLOGY – ART – IDENTITY. ZOOMORPHIC SPURS IN THE LIGHT OF METALLOGRAPHIC ANALYSIS.

4. Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, 11 października 2023. Sławomir Wadyl, PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA WSCHODNIEGO?  WCZESNOŚREDNIOWIECZNY KOMPLEKS W CIEPŁEM.

5. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Gniew,  26 października 2023. Sławomir Wadyl, CIEPŁE – ARCHEOLOGICZNA PERŁA ZIEMI GNIEWSKIEJ Z XI W.

6. XXIV Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 16-17 listopada 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, Rafał Fetner, Weronika Bałdyga, Agata Grzędzielska, CIEPŁE. PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA – ZAŁOŻENIA PROJEKTU I WYNIKI PIERWSZEGO SEZONU BADAŃ.

2024

 

7. Spotkanie ze średniowieczem, WA UW, Warszawa, 25 stycznia 2024. Sławomir Wadyl, NIE TYLKO CMENTARZYSKO. KOMPLEKS W CIEPŁEM W ŚWIETLE OSTATNICH BADAŃ.

8. 18th Conference of environmental archaeology 2024: Environment and culture. Hradec Králové, 7-9 lutego 2024. Weronika Bałdyga, ENVIRONMENT, LANDSCAPE AND SOCIETY. THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT COMPLEX AT CIEPŁE IN EASTERN POMERANIA.

9. Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Katowice, 28 lutego 2024, Sławomir Wadyl, CIEPŁE. PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA WSCHODNIEGO?