2023

 1.  29th EAA Annual M eeting in Belfast, Northern Ireland, 30 sierpnia – 2 września 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, TO BE OR NOT TO BE A CHRISTIAN? BURIAL AND STATUS IN 11-12TH C.POMERANIA w ramach sesji Early Christianity and Its Impact on Life during the Rise of the First East Central and Northern European Monarchies.

2. 74th International Sachsensymposium in Stavanger, Norway, 16-20 września 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, Weronika Bałdyga, THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT COMPLEX AT CIEPŁE: THE PIAST DYNASTY’S KEY TO EASTERN POMERANIA.

3. 74th International Sachsensymposium in Stavanger, Norway, 16-20 września 2023. Paweł Szczepanik, Sławomir Wadyl,TECHNOLOGY – ART – IDENTITY. ZOOMORPHIC SPURS IN THE LIGHT OF METALLOGRAPHIC ANALYSIS.

4. Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, 11 października 2023. Sławomir Wadyl, PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA WSCHODNIEGO?  WCZESNOŚREDNIOWIECZNY KOMPLEKS W CIEPŁEM.

5. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Gniew,  26 października 2023. Sławomir Wadyl, CIEPŁE – ARCHEOLOGICZNA PERŁA ZIEMI GNIEWSKIEJ Z XI W.

6. XXIV Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 16-17 listopada 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, Rafał Fetner, Weronika Bałdyga, Agata Grzędzielska, CIEPŁE. PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA – ZAŁOŻENIA PROJEKTU I WYNIKI PIERWSZEGO SEZONU BADAŃ.

 

 

2024

7. Spotkanie ze średniowieczem, WA UW, Warszawa, 25 stycznia 2024. Sławomir Wadyl, NIE TYLKO CMENTARZYSKO. KOMPLEKS W CIEPŁEM W ŚWIETLE OSTATNICH BADAŃ.

8. 18th Conference of environmental archaeology 2024: Environment and culture. Hradec Králové, 7-9 lutego 2024. Weronika Bałdyga, ENVIRONMENT, LANDSCAPE AND SOCIETY. THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT COMPLEX AT CIEPŁE IN EASTERN POMERANIA.

9. Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Katowice, 28 lutego 2024, Sławomir Wadyl, CIEPŁE. PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA WSCHODNIEGO?

10. Konferencja Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Chęciny, 19-21 kwietnia 2024. Weronika Bałdyga,  Ciepłe – wczesnośredniowieczny
kompleks grodzisk z dorzecza Wierzycy. Archeologia krajobrazu i metodologia badań

11. Seminarium doktorskie Katedry Archeologii Historycznej  i Bronioznawstwa IA UŁ. Łódź, 24 kwietnia 2024. Sławomir Wadyl, KOMPLEKS OSADNICZY W CIEPŁEM NA POMORZU WSCHODNIM W ŚWIETLE OSTATNICH BADAŃ

12. 3rd MERC Postgraduate and Early Career Conference in Medieval Archaeology, Wrocław 24-27 kwietnia 2024. Weronika Bałdyga, SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF STRONGHOLDS IN THE WIERZYCA RIVER BASIN. NATURAL NAD CULTURAL LANDSCAPE

13. LAC 2024 Landscape Archaeology Conference ‘HUMAN CHALLENGES IN A CONTEXT OF CHANGING LANDSCAPES’. Alcalá de Henares (Madrid, Spain), 10–14 czerwca 2024. Weronika Bałdyga, Sławomir Wadyl, Early medieval settlement cluster at Ciepłe (Northern Poland). Human – environment interactions and land use dynamics