2023

 1.  29th EAA Annual M eeting in Belfast, Northern Ireland, 30 sierpnia – 2 września 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, TO BE OR NOT TO BE A CHRISTIAN? BURIAL AND STATUS IN 11-12TH C.POMERANIA w ramach sesji Early Christianity and Its Impact on Life during the Rise of the First East Central and Northern European Monarchies.

2. 74th International Sachsensymposium in Stavanger, Norway, 16-20 września 2023. Sławomir Wadyl, Paweł Szczepanik, Weronika Bałdyga, THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT COMPLEX AT CIEPŁE: THE PIAST DYNASTY’S KEY TO EASTERN POMERANIA.

3. 74th International Sachsensymposium in Stavanger, Norway, 16-20 września 2023. Paweł Szczepanik, Sławomir Wadyl,TECHNOLOGY – ART – IDENTITY. ZOOMORPHIC SPURS IN THE LIGHT OF METALLOGRAPHIC ANALYSIS.

4. Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, 11 października 2023. Sławomir Wadyl, PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA WSCHODNIEGO?  WCZESNOŚREDNIOWIECZNY KOMPLEKS W CIEPŁEM.

5. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, Gniew,  26 października 2023. CIEPŁE – ARCHEOLOGICZNA PERŁA ZIEMI GNIEWSKIEJ Z XI W.

6. XXIV Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 16-17 listopada 2023. CIEPŁE. PIASTOWSKI KLUCZ DO POMORZA – ZAŁOŻENIA PROJEKTU I WYNIKI PIERWSZEGO SEZONU BADAŃ