ZESPÓŁ

Dr Sławomir Wadyl

Wydział Archeologii UW. Kierownik projektu, archeolog specjalizujący się w archeologii wczesnego średniowiecza. Odpowiada za przygotowanie, zarządzanie, administrowanie i raportowanie projektu. Dodatkowo jest odpowiedzialny  za bieżące prowadzenie badań projektowych, organizację spotkań i seminariów projektowych.

Dr Paweł Szczepanik

Instytut Archeologii UMK w Toruniu. Archeolog specjalizujący się w archeologii wczesnego średniowiecza. W projekcie odpowiada za badania nad początkami chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim.

Dr Rafał Fetner

Wydział Archeologii UW. Bioarcheolog specjalizujący się w badaniach ludzkich szczątków i badaniach izotopowych. W projekcie odpowiada za analizy kości ludzkich i badania izotopowe.

Dr Elżbieta Jaskulska

Wydział Archeologii UW. Bioarcheolog specjalizująca się w badaniach ludzkich szczątków. W projekcie odpowiada za analizy spalonych kości ludzkich.

Dr Urszula Iwaszczuk

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Archeozoolog specjalizująca się w archeoichtiologii. W projekcie odpowiada za analizy szczątków zwierząt.

Dr Anna Gręzak

Wydział Archeologii UW. Archeozoolog specjalizująca się w badaniach nad gospodarczym wykorzystaniem zwierząt w średniowieczu. W projekcie odpowiada za analizy szczątków zwierząt.

Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

Wydział Archeologii UW. Biolog specjalizująca się w badaniach archeobotanicznych. W projekcie odpowiada za analizy szczątków roślin.

Mgr Weronika Bałdyga

Wydział Archeologii UW. Archeolog specjalizująca się w archeologi krajobrazu. W projekcie odpowiada za analizy GIS.

Lic. Ilona Nowosadzka

Wydział Archeologii UW. Stypendystka i studentka studiów II stopnia. W projekcie odpowiada za opracowanie ceramiki.

Lic. Weronika Kobojek

Wydział Archeologii UW. Stypendystka i studentka studiów II stopnia. W projekcie odpowiada za analizy szczątków roślin.